Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden digitale producten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.ibizarouteplan.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van Ibiza Routeplan houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 9% of 21% BTW.
1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.ibizarouteplan.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Ibiza Routeplan.
1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Ibiza Routeplan.

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Ibiza Routeplan. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2 Ibiza Routeplan garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Ibiza Routeplan is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten
3.2 Ibiza Routeplan is niet aansprakelijk voor het gedrag dat kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten. Ibiza Routeplan adviseert geen gedrag te vertonen die gevaarlijke situaties opleveren voor uzelf of voor anderen. Er mogen geen handelingen verricht worden die naar aard en strekking overeenkomen met hetgeen in de lokale verordeningen en wet- en regelgeving niet zijn toegestaan. Volg altijd de aanwijzigingen op van de lokale bevoegde autoriteiten. Deze gaan altijd voor.
3.3 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (email)adres aan Ibiza Routeplan. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Ibiza Routeplan berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren
5.1 Op digitale producten van Ibiza Routeplan geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ibiza Routeplan vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.
6.4 Ook bij een vertaalde versie is altijd de Nederlandse tekst van kracht en het Nederlandse recht van toepassing. Een versie in een andere taal dient uitsluitend ter lezing zonder daaraan rechten te kunnen ontlenen.

7 Onze gegevens
Ibiza Routeplan
Nederland
E-mail: Info@ibizarouteplan.com
KVK: 63573539
BTW nummer: NL004789644B77